Voor een goede voetballer is een uitstekende baltechniek onmisbaar. Tot in de hoogste voetbalkringen maakt men zich zorgen over het technische niveau van de Nederlandse voetballer. Zoals al vaker is besproken was vroeger het straatvoetbal de bakermat van de voetballer waarbij de speler allerlei basistechnieken spelenderwijs aanleerde door veel te voetballen op straat. Echter in de huidige tijd voetballen kinderen weinig tot niet op straat door verschillende oorzaken. Het technische niveau van het voetballen holt dan ook achteruit.

 

De voetbalschool zal door middel van een gerichte aanpak het technische niveau op allerlei gebieden op een (veel) hoger plan brengen. Creativiteit op het veld moet bevorderd en gestimuleerd worden, dit kan alleen als de speler de basistechnieken en bewegingen onder controle heeft. Juist in de leeftijdscategorie van 7 tot 14 jaar leren kinderen het snelst op verschillende gebieden, dus de belangrijkste leerfase! Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat deze leeftijdscategorie uitermate geschikt is om in een relatieve korte termijn veel te leren. De lichaamsverhoudingen en motoriek zijn optimaal geschikt voor het leren van bewegingen, coördinatie en andere voetbalvaardigheden. Als de wil van de speler er ook nog is kan het rendement optimaal zijn.

 

Gericht trainen op techniek, balgevoel en coördinatie zorgt voor een hogere snelheid van handelen en dus meer zelfvertrouwen.

 

Toch wordt bij de meeste clubs aan deze leeftijdsgroep voetbaltechnisch de minste aandacht besteed. Gericht trainen op techniek, balgevoel en coördinatie zorgt voor een hogere snelheid van handelen en dus meer zelfvertrouwen. De winst met name op technisch gebied is naar onze mening juist op deze leeftijd te behalen. Onze voetbalschool heeft dan ook een methodiek van leerstof opgezet gestoeld met name op de visie van Wiel Coerver (techniektraining) met het doel kinderen technisch beter te maken. In de voetbalwereld wordt de Wiel Coerver methode vaak neergezet als alleen kappen en draaien, dit is een absolute misvatting. Het gaat om persoonsontwikkeling van spelers, spelers kunnen door de techniek goed te beheersen, bewegingen goed uit te voeren zich dermate zelfverzekerd voelen in het veld dat zij zich voetballend kunnen onderscheiden van medespelers en tegenstanders.

contact
inschrijven
trainers