De voorjaarstrainingen gaan door de COVID-19 perikelen niet door.
Alle deelnemers hebben bericht gehad. Hopelijk kunnen we met zijn allen starten in het najaar.

Omdat de Herder Voetbalschool in het voorjaar niet doorgaat, sturen we de komende periode een aantal techniek oefeningen door op Facebook.
Zo kan iedereen thuis toch blijven trainen.