• De overeenkomst tussen de Herder Voetbalschool en de jeugdspeler treedt in werking als het aanmeldingsformulier op internet volledig ingevuld is.
 • De Herder Voetbalschool is te gast bij verschillende verenigingen en/of accommodaties. Dit houdt in dat de jeugdspeler zich correct dient te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Bij het niet naleven van dit gedrag kan de jeugdspeler geschorst of verwijderd worden van de Herder Voetbalschool.
 • De Herder Voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.
 • De Herder Voetbalschool stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de jeugdspeler opgelopen bij de trainingen. De Herder Voetbalschool is ook niet aansprakelijk voor een reeds ontstane blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.
 • Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid.
 • Teruggave van een deel van het lesgeld is alleen mogelijk bij gebleken overmacht (zoals bij duidelijk aantoonbare blessures of langdurige ziektes van de jeugdspeler).
 • De teruggave van het lesgeld is niet verplicht door de Herder Voetbalschool.
 • De jeugdspelers wordt aangenomen op de Herder Voetbalschool door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier op de site www.Herdervoetbalschool.nl. Dit geldt zolang er plaatsen beschikbaar zijn.
 • De Herder Voetbalschool verplicht zich de jeugdspeler een training aan te bieden onder begeleiding van een gediplomeerde trainer, of nog in opleiding hiervoor.
 • De Herder Voetbalschool sluit voor de jeugdspeler een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering af.
 • Bij ziekte of andere afwezigheid graag afmelden bij de Herder Voetbalschool.
 • Indien door de weersomstandigheden de training wordt afgelast, zal deze indien mogelijk worden ingehaald.
 • Spelers zijn verplicht kleding van de Herder Voetbalschool aan te schaffen en hierin te trainen voor de op dat moment vastgestelde prijs door de Herder Voetbalschool. De kleding wordt verzorgd door de Herder Voetbalschool.
 • Al deze voorwaarden gelden voor alle voetballers.